Denīze Uzuna

Mecosoprāns

Vācu mecosoprāns Denīzi Uzuna ir 37. Starptautiskā Belvederes jauno operas solistu konkursa fināliste. Jau studiju laikā uzstājusies Bādenbādenes festivālā kopā ar Berlīnes filharmoniķiem, atveidojot Armelindas lomu Žila Masnē operā ’’Pelnsrušķīte’’. 2013. gadā jaunā dziedātāja bija uzaicināta piedalīties Heidelbergas pavasara festivāla ’’Lied’’ akadēmijā, lai strādātu kopā ar Tomasu Hempsonu un Tomasu Kvatshofu. Denīzi dziedājusi arī Bavārijas Valsts operas studijas izrādēs, un kopš 2016. gada viņa ir Cīrihes operas soliste.